Historie for alle

Østervrå lokalhistoriske forening

Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme den lokalhistoriske interesse, samt opbygge en fysisk dokumentation for Østervrå og omegns identitet gennem tiderne.

Formålet søges bl.a. nået ved :

1. Gennem oprettelse af medlemskaber og kontingenter, at sikre en økonomisk mulighed for arbejde med indsamling af materialer.

2. At en aktiv samarbejdende bestyrelse foranlediger aktiviteter omkring det lokalhistoriske.

3. At registrere og opbevare indsamlet materiale på forsvarlig måde, samt etablere mulighed for adgang, under hensyn til den godkendte tilgængelighed, og at drage omsorg for at materialet ikke udnyttes kommercielt.

Startside

Formål

Bestyrelsen

Åbningstider

Milesten

Person Databasen

Bladet Spejlet

Links

Torslev sognehistorie

Ukendte fotos

Fotoalbum Ella Jensen